Ιστορία πολεμικών τεχνών

Περί των Πολεμικών Τεχνών και Μαχητικών Αθλημάτων

Ο χώρος των πολεμικών τεχνών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων όπως Κckκαι ThaiBoxing, ΚungFu, Karate, Τζούντο, Πάλη κλπ. Οι αθλούμενοι στις πολεμικές τέχνες, πέραν της άθλησης, αποκτούν γενικότερη παιδεία που θα τους βοηθήσει στη ζωή τους και στη δουλειά τους αφού αποκτούν υγιή πρότυπα, χρήσιμα για την κοι­νωνία, τους ανθρώπους και τη φύση.

Για τα παιδιά και τους νέους είναι ένα σχολείο διαπαιδαγώγησης, ένας καλός σύμ­βουλος, ένα επιπλέον εφόδιο για να σταθούν δυνατοί και αποφασιστικοί στις δυσκο­λίες του παρόντος και του μέλλοντος, στις αρνητικές επιρροές, στον καθορισμό στό­χων και την προσπάθεια επίτευξης τους.

Οι ρίζες των Πολεμικών Τεχνών

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή για να βρούμε τις ρίζες των πολεμικών τεχνών, φτάνουμε στους ανθρώπους της προϊστορικής εποχής που μάχονταν με τα φυσικά τους όπλα - τα χέρια και τα πόδια τους - για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της επιβίωσης. Με την οργάνωση της κοινωνικής ζωής και την πρόοδο που ακολουθού­σε, βελτίωναν σταδιακά τις τεχνικές τους και τον τρόπο εξάσκησης τους. Όλα τα πα­ραδοσιακά αθλήματα άλλωστε - ανάμεσα τους λ.χ. και ο χορός - προέρχονται από τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων και εκφράζουν τις ψυχικές τους ανάγκες ή τα προβλήματα που ανάλογα με τις εποχές αντιμετώπιζαν. Από τη στιγμή που στις  αρχέγονες αυτές δραστηριότητες άρχισαν να τοποθετούνται κανόνες, όρια και μέθο­δοι, έχουμε τη γέννηση των οργανωμένων αθλημάτων.

Τι είναι το "Kick&ThaiBoxing’’ και το ΜΜΑ;

Το Kick&ThaiBoxing’’ και το ΜΜΑείναι σύγχρονα, μαχητικά και δυναμικά αθλήματα. Απαιτούν περισσό­τερο ευστροφία παρά δύναμη, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων ενώ διατηρούν όλο το ηθικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο των πολεμικών τεχνών, δηλ. την άμιλλα, το σεβα­σμό στον συνάνθρωπο, στο περιβάλλον και στη ζωή.

Από τον Αθλητή αγώνων απαιτείται καλή φυσική κατάσταση και γνώση της τεχνικής ώ­στε να είναι σε θέση να αξιολογεί τις δικές του δυνάμεις αλλά και τις ικανότητες του αντιπάλου του. Θα πρέπει να μπορεί να κρίνει ποια είναι η στιγμή που θα επιτεθεί, θα αμυνθεί, θα παραπλανήσει τον αντίπαλό του κλπ. Με άλλα λόγια απαιτείται ικανότητα σχεδιασμού των κινήσεων του και στρατηγική.

Μπορεί να ασχοληθεί οποιοσδήποτε με το Kick&ThaiBoxing;

Δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει σε αγώνες κάποιος που θέλει να μάθει Kick&ThaiBoxingή Πυγμαχία. Μπορεί να προπονείται και να εκπαιδεύεται άριστα ο οποιοσδήποτε γιατί και τα δύο αυτά αθλήματα προσφέρονται για καλή γυμναστική, εκτόνωση και αυτοάμυνα. Κατά την προπόνηση αναπτύσσονται όλες οι αρετές που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος άνθρωπος για να πετύχει στη ζωή του όπως η πειθαρχία, ο σεβα­σμός στον συναθλητή και η συνεργασία (αφού η εφαρμογή των τεχνικών προϋποθέ­τει συνασκούμενο). Καλλιεργείται ο σεβασμός στο χώρο της άθλησης και επιπλέον η υπομονή, η επιμονή, η μεθοδικότητα, ο αυτοέλεγχος και η ευγένεια 

Τίθενται όρια και στόχοι κατά την άσκηση, στοιχεία χρήσιμα για τη ζωή του καθενός σε όλες του τις δραστηριότητες. Μπορεί να ιδωθεί η εκπαίδευση σαν ένα σχολείο, ειδικά για τα μικρά παιδιά. Ο χώρος των πολεμικών τεχνών απαιτεί θάρρος, ήθος και αρετή. 

Τι προσόντα απαιτούνται για τον αγώνα

Απαιτούνται ψυχικές δυνάμεις ώστε να αντέξει ο αθλητής στην κούραση και στις πιέ­σεις που θα δεχθεί από τον αντίπαλο του. Απαιτείται όμως και ευστροφία ανάλογη με του σκακιστή, φαντασία, ευρηματικότητα όπως και ταχύτητα σκέψης και εκτέλεσης για να εφαρμόσει τις ανάλογες στρατηγικές και τακτικές. Η σωματική δύναμη είναι απαραίτητη, πολύ περισσότερο όμως το μυαλό και τα ψυχικά αποθέματα που δεν θα του επιτρέψουν να σταματήσει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν «ατρόμητους» ανθρώπους για το αγώνισμα αλλά άτομα με μυαλό, ψυχή και ευγένεια.

Σύντομη ανάλυση ενός αγώνα

Ο αγώνας ξεκινάει από την προετοιμασία. Ο αθλητής πρέπει να προπονείται συστη­ματικά, να προετοιμαστεί σωματικά, να αναπτύξει την τεχνική και τακτική του αλλά και τις ηθικές και ψυχικές δυνάμεις του. Να πειθαρχεί στον προπονητή του και πάνω απ' όλα να πειθαρχεί τον εαυτό του για να μένει προσηλωμένος στο στόχο του χωρίς να επηρεάζεται από οτιδήποτε άλλο.

Ο αγώνας ξεκινάει με αναγνωριστικό παιχνίδι ώστε να διερευνήσει ο αθλητής τον τρόπο μάχης του αντιπάλου του για να επιλέξει την τακτική και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Δηλ. τα δυνατά και αδύνατα σημεία του αντιπάλου του, το πώς θα προφυλάξει τα ακάλυπτα σημεία του, τον τρόπο που θα επιβάλλει το δικό του παι­χνίδι, το αν θα επιλέξει μεθόδους παραπλάνησης ή άμεσης μάχης κλπ. Ο αντίπαλος στο ρινγκ δεν αντιμετωπίζεται ποτέ σαν εχθρός παρά μόνο σαν το εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει ο αθλητής για να κερδίσει, γ’ αυτό και οι αθλητές δίνουν τα χέρια μετά τον αγώνα και αγκαλιάζονται, χαιρετούν τον αντίπαλο προπονητή και τον διαιτητή).

Οι επιπλέον δυσκολίες οφείλονται στο ότι ο αγώνας γίνεται σε περιορισμένο, κλειστό χώρο και σε καθορισμένο χρόνο, οι αντίπαλοι βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και τα χτυπήματα ανταλλάσσονται σε χρόνο σχεδόν μηδενικό. Ο κάθε αθλητής πρέπει τη στιγμή που μάχεται να χτυπά και να αμύνεται ταυτόχρονα, να μεθοδεύει την επόμενη κίνηση του, να προβλέπει την επόμενη κίνηση του αντιπάλου του, να εντοπίζει τα κενά που υπάρχουν και τον τρόπο που θα τα αξιοποιήσει και παράλληλα να είναι έτοιμος, εάν η έκβαση του αγώνα δεν τον ευνοεί, να αλλάξει τη στρατηγική του.